Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενσωματώνεται στους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας και περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας “apofoitoieplnf.gr” (εφεξής “η ιστοσελίδα”) και των υπηρεσιών που αυτή προσφέρει στους επισκέπτες της.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για τις πληροφορίες που συλλέγουν οι χρήστες της ιστοσελίδας κατά την επίσκεψή τους σε αυτήν, καθώς και κατά τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει.

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δύναται να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας, από διάφορες πηγές όπως :

 • μέσω του προσωπικού λογαριασμού χρήστη που δημιουργείται κατά την εγγραφή ενός επισκέπτη στην ιστοσελίδα
 • μέσω της χρήσης των υπηρεσιών που παρέχει η ιστοσελίδα
 • μέσω τρίτων ιστοσελίδων και υπηρεσιών

Όταν ένας επισκέπτης της ιστοσελίδας αποκτά πρόσβαση και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχει η ιστοσελίδα, συναινεί στη συλλογή, τη μεταφορά, το χειρισμό, την αποθήκευση, τη δημοσιοποίηση καθώς και σε άλλες χρήσεις των πληροφοριών του, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων του, όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αν έχετε απορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή της ιστοσελίδας, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας.

Τι καλύπτει η παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Η ιστοσελίδα φιλοξενείται σε διακομιστή που τελεί υπό τη διαχείριση του διαχειριστή της ιστοσελίδας, όπως περιγράφεται στις Νομικές πληροφορίες των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου επεξηγεί τις πρακτικές του διαχειριστή για τη συλλογή και τη διάδοση των πληροφοριών που συλλέγονται κατά την επίσκεψη και χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τη μεταχείριση οποιασδήποτε πληροφορίας ή συνόλου πληροφοριών που προσδιορίζει ή χρησιμοποιείται από το διαχειριστή για την ταυτοποίηση ενός επισκέπτη. Οι πληροφορίες αυτές συμπεριλαμβάνουν :

 • Το ονοματεπώνυμο του επισκέπτη της ιστοσελίδας
 • Τη διεύθυνση κατοικίας του επισκέπτη της ιστοσελίδας
 • Τη διεύθυνση τιμολόγησης του επισκέπτη για τη χρέωση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας
 • Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του επισκέπτη της ιστοσελίδας
 • Αριθμούς τηλεφώνου του επισκέπτη της ιστοσελίδας
 • Ημερομηνία γέννησης του επισκέπτη της ιστοσελίδας

Ένας επισκέπτης της ιστοσελίδας μπορεί να περιηγηθεί σε μεγάλο τμήμα της ιστοσελίδας χωρίς να χρειαστεί να παρέχει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Ωστόσο, ο διαχειριστή της ιστοσελίδας δύναται να εντοπίσει τις τεχνικές πληροφορίες που γνωστοποιούνται κατά την περιήγηση στην ιστοσελίδα, με σκοπό την βελτίωση της πλοήγησης, του περιεχομένου και του σχεδιασμού της ιστοσελίδας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για τις πρακτικές τρίτων μερών που δεν τελούν υπό την ιδιοκτησία ή τον έλεγχο του διαχειριστή, συμπεριλαμβανομένων :

 • ιστοσελίδες τρίτων
 • υπηρεσίες τρίτων
 • εφαρμογές τρίτων
 • πηγές του διαδικτύου στις οποίες παραπέμπουν σύνδεσμοι της ιστοσελίδας

Ο διαχειριστή της ιστοσελίδας δε φέρει καμία ευθύνη για τις πρακτικές που αφορούν υπηρεσίες τρίτων και των αντίστοιχων πολιτικών που εφαρμόζουν. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας καλούνται να διαβάσουν με προσοχή τις πολιτικές απορρήτου τρίτων υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μας βοηθούν στην εξατομίκευση, τη βελτίωση και τη λειτουργία των υπηρεσιών που παρέχει η ιστοσελίδα. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μπορούν να παρέχουν εθελοντικά πρόσθετες προσωπικές πληροφορίες για να ενεργοποιήσουν πρόσθετες υπηρεσίες που μπορούν να ζητήσουν.

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας αποθηκεύει τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχει ένας επισκέπτης προκείμενου να του παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες που ζητάει να χρησιμοποιήσει. Οι πληροφορίες αυτές, εξαιρουμένων των προσωπικών πληροφοριών του επισκέπτη, συνήθως αποθηκεύονται εφ’ όρου ζωής, εκτός αν ο επισκέπτης ζητήσει να αφαιρεθούν.

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας ζητάει τη συγκατάθεση ενός επισκέπτη, για να μπορέσει να μοιραστεί τις προσωπικές πληροφορίες του με τρίτους, όταν πρόκειται να γίνει με τρόπο που δεν επιτρέπεται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Ο διαχειριστής δε θα χρησιμοποιήσει προσωπικές πληροφορίες που παρέχουν οι επισκέπτες για άλλους σκοπούς από αυτούς που έχουν ζητηθεί κατά την εγγραφή και χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Ο διαχειριστής δύναται να συλλέξει τους ακόλουθους τύπους πληροφοριών από τους επισκέπτες, μερικοί από τους οποίους είναι προσωπικές πληροφορίες ενώ άλλοι δεν αποτελούν προσωπικές πληροφορίες.

Περιεχόμενο χρήστη και πληροφορίες λογαριασμού

Ορισμένες λειτουργίες των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μπορεί να επιτρέπουν στους επισκέπτες να παρέχουν περιεχόμενο στην ιστοσελίδα, το οποίο δε θεωρείται προσωπική πληροφορία. Το περιεχόμενο αυτό που υποβάλλεται από τους επισκέπτες για τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας δύναται να διατηρηθεί από το διαχειριστή επ’ αόριστον, ακόμη και μετά τον τερματισμό του λογαριασμού ενός επισκέπτη. Ο διαχειριστής δύναται να συνεχίσει τη δημοσιοποίηση τέτοιου περιεχομένου σε τρίτους, κατά τρόπο που δεν αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Ως μέρος των πληροφοριών του λογαριασμού χρήστη, ο διαχειριστής συλλέγει και αποθηκεύει πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων του ονοματεπώνυμου, της διεύθυνσης χρέωσης, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της διεύθυνσης IP, της σελίδας προορισμού και του αναφερόμενου εισερχόμενου συνδέσμου, για όλους τους επισκέπτες κατά την εγγραφή και τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Οι επισκέπτες αναγνωρίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές μπορεί να θεωρούνται προσωπικές, όμως δημιουργώντας έναν προσωπικό λογαριασμό χρήστη, επιτρέπουν στο διαχειριστή τη χρήση αυτών των πληροφοριών για την ταυτοποίησή τους, καθώς η χρήση των υπηρεσιών δε μπορεί να είναι ανώνυμη.

Οικονομικές πληροφορίες

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τρίτων μερών (“επεξεργαστές πληρωμών”) για την ενσωμάτωση μηχανισμού πληρωμών για τις υπηρεσίες που παρέχει η ιστοσελίδα. Οι υπηρεσίες αυτές συλλέγουν και αποθηκεύουν οικονομικές πληροφορίες, όπως :

 • έγκυρο αριθμό πιστωτικής κάρτας
 • τύπο πιστωτικής κάρτας
 • ημερομηνία λήξης πιστωτικής κάρτας
 • άλλες οικονομικές πληροφορίες

Η χρήση και αποθήκευση τέτοιων πληροφοριών διέπεται από τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου των επεξεργαστών πληρωμών.

Διεύθυνση IP

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δύναται να λαμβάνει αυτόματα και να καταγράφει πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες κατά την πλοήγησή τους στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP του εκάστοτε επισκέπτη. Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που ανατίθεται από τον πάροχο πρόσβασης στο διαδίκτυο, που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν οι επισκέπτες για να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Ο διαχειριστής δύναται να συλλέξει αυτόματα και να καταγράψει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η ιστοσελίδα, σχετικά με τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών, καθώς και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τις αλληλεπιδράσεις των επισκεπτών με τις υπηρεσίες που παρέχει η ιστοσελίδα. Ο διαχειριστής χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει αυτόματα για να αναλύσει τις τάσεις, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τη βελτίωση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχει, καθώς και για να παρακολουθεί τη χρήση των επισκεπτών της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, και να συγκεντρώνει δημογραφικές πληροφορίες για τη συνολική χρήση τους.

Ο διαχειριστής δε χρησιμοποιεί τις διευθύνσεις IP για να ταυτοποιήσει τους επισκέπτες ή να τις γνωστοποιήσει σε τρίτους. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση κακόβουλης χρήσης και κακόβουλου λογισμικού, αλλά και για να διευκολυνθεί η συλλογή δεδομένων σχετικών με την αλληλεπίδραση των επισκεπτών με τις υπηρεσίες που παρέχει η ιστοσελίδα.

Εν γένει, οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μπορεί να συλλέγουν αυτόματα πληροφορίες σχετικές με τη χρήση της, όπως τον αριθμό και τη συχνότητα των επισκέψεων ενός χρήστη στην ιστοσελίδα. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δύναται να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα συγκεντρωτικά, αλλά όχι με τρόπο που θα προσδιορίζει ονομαστικά τους επισκέπτες. Τέτοιου είδους συγκεντρωτικά στοιχεία επιτρέπουν στο διαχειριστή να κατανοήσει τη συχνότητα χρήσης των υπηρεσιών από τους επισκέπτες, έτσι ώστε να μπορέσει να αναλύσει και να βελτιώσει τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η ιστοσελίδα.

Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω Cookies

Όπως ισχύει για τις περισσότερες ιστοσελίδες, ο διαχειριστής της ιστοσελίδας συγκεντρώνει αυτόματα ορισμένες πληροφορίες και τις αποθηκεύει σε αρχεία καταγραφής. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί περιλαμβάνουν διευθύνσεις IP, τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης στο διαδίκτυο, το φορέα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, τις αναφερόμενες ιστοσελίδες εισόδου, το λειτουργικό σύστημα, την ημερομηνία και την ώρα επίσκεψης της ιστοσελίδας. Η συλλογή αυτών των πληροφοριών γίνεται μέσω της ρύθμισης ενός “cookie” στον υπολογιστή του επισκέπτη, κατά την επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας. Τα cookies περιέχουν μία περιορισμένη ποσότητα πληροφοριών που επιτρέπει στους διακομιστές, όπου φιλοξενείται η ιστοσελίδα, να συλλέξουν μέσω αυτών αρχεία καταγραφής για τη δημιουργία εξατομικευμένων ρυθμίσεων που εκφράζουν τις προτιμήσεις ενός επισκέπτη.

Τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες που αφορούν τον εκάστοτε επισκέπτη. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δε συνδυάζει τις γενικές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των cookies  με προσωπικές πληροφορίες, με σκοπό την ταυτοποίηση ενός επισκέπτη. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies δε συνδέονται με καμία από τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται στην ιστοσελίδα. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies, για να αναλύσει τις τάσεις, για να διαχειριστεί αποτελεσματικά την ιστοσελίδα, για την παρακολούθηση των κινήσεων των επισκεπτών καθώς και για να συγκεντρώνει δημογραφικές πληροφορίες για τη συνολική χρήση της ιστοσελίδας.

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας χρησιμοποιεί επίσης την υπηρεσία Google Analytics, που παρέχεται από την Google Inc (“Google”). Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή μη-προσωπικών πληροφοριών, που μεταδίδονται και αποθηκεύονται σε διακομιστές της Google στις ΗΠΑ. H Google παρέχει κάποιες επιπλέον επιλογές προστασίας της ιδιωτικότητας, όπως περιγράφεται στη σελίδα www.google.com/policies/privacy/partners/ σχετικά με τα cookies της Google Analytics.

Πολλά προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο παρέχουν την επιλογή απενεργοποίησης των cookies, ώστε να αποτρέψουν το πρόγραμμα περιήγησης από την αποδοχή των cookies ή για να ενεργοποιήσουν την επιλεκτική χρήση των cookies. Ένας επισκέπτης που δεν δέχεται τα cookies από την ιστοσελίδα, μπορεί να μην έχει πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές της ιστοσελίδας.

Συγκεντρωτικές πληροφορίες

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δύναται να συλλέξει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η ιστοσελίδα. Μερικές από αυτές τις πληροφορίες μπορεί να προέρχονται από προσωπικές πληροφορίες, όμως αυτά τα στατιστικά στοιχεία δε θεωρούνται προσωπικές πληροφορίες. 

Πώς μοιράζονται οι πληροφορίες ενός επισκέπτη

Με εξαίρεση τα όσα περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δε θα προβεί ποτέ σε σκόπιμο διαμοιρασμό, σε πώληση ή υπενοικίαση μεμονωμένων προσωπικών πληροφοριών χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη, εκτός εάν αυτή διατάσσεται από σχετικό ένταλμα των αρχών.

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην ιστοσελίδα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από το διαχειριστή της ιστοσελίδας αποκλειστικά για τους σκοπούς της παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την επικοινωνία με τους επισκέπτες.

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας διαθέτει την κατάλληλη κατάρτιση για τη σωστή διαχείριση των δεδομένων, σύμφωνα με τα τρέχοντα πρότυπα ασφάλειας και εμπιστευτικότητας. Ωστόσο, ο διαχειριστής δε μπορεί να εγγυηθεί για οποιαδήποτε απώλεια, κακή χρήση μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη, αλλοίωση ή απώλεια των δεδομένων, αν και λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για την αποτροπή τέτοιων περιστατικών.

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δεσμεύεται ότι δε θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία με τρόπο που δεν ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρά μόνο για :

 • την επιδιόρθωση τεχνικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών της ιστοσελίδας
 • την τεχνική επεξεργασία των στοιχείων ενός επισκέπτη της ιστοσελίδας
 • την προστασία της ασφάλειας και της ακεραιότητας της ιστοσελίδας
 • την προστασία της περιουσίας και των δικαιωμάτων του διαχειριστή και των επισκεπτών
 • τη λήψη προληπτικών μέτρων
 • την ανταπόκριση σε ενδεχόμενη νομική διαδικασία
 • τη διεξαγωγή έρευνας για θέμα που σχετίζεται με τη δημόσια ασφάλεια

Δημόσιες πληροφορίες για τη δραστηριότητα στην ιστοσελίδας

Μερικές από τις δραστηριότητες των επισκεπτών στην ιστοσελίδα ενδέχεται να είναι δημόσιες, όπως η δημοσίευση περιεχομένου μέσω της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχει. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας συμφωνούν ότι τέτοιες πληροφορίες που αναρτούν ενδέχεται να προβληθούν και να χρησιμοποιηθούν από άλλους χρήστες ή με διαφορετικό τρόπο. Τα άτομα και οι μηχανές αναζήτησης που διαβάζουν αυτές τις πληροφορίες μπορεί να τις χρησιμοποιήσουν χωρίς τον έλεγχο και τη γνώση του διαχειριστή της ιστοσελίδας.

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας μπορεί να αποστέλλει περιστασιακά διαφημιστικό υλικό μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με ελεγχόμενη συχνότητα των αποστολών, που δε διαταράσσει το χρόνο και την προσοχή των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται περιέχει ένα σύνδεσμο για τη διακοπή λήψης μηνυμάτων από το διαχειριστή της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που ένας επισκέπτης λάβει ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της ιστοσελίδας, ή που ισχυρίζονται ότι προέρχονται από την ιστοσελίδα, μπορεί να προωθήσει ένα αντίγραφο αυτού του μηνύματος, συνοδευόμενο από σχόλια, στη διεύθυνση info[at]apofoitoieplnf[dot]gr. O διαχειριστής της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα της επικοινωνίας με τους επισκέπτες για σκοπούς ενημέρωσης ή σχετικούς με θέματα λογαριασμού, όταν κρίνει ότι είναι απαραίτητο.

Δημοσιοποίηση πληροφοριών για θέματα ασφάλειας

Ο διαχειριστή της ιστοσελίδας διατηρεί επίσης το δικαίωμα της πρόσβασης, ανάγνωσης, διατήρησης και δημοσιοποίησης πληροφοριών, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για :

 • την εκτέλεση οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, κανονισμού, νομικής διαδικασίας ή κυβερνητικού αιτήματος
 • την τήρηση της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης για ενδεχόμενες παραβιάσεις της
 • τον εντοπισμό, την αποτροπή και την αντιμετώπιση περιπτώσεων εξαπάτησης και τεχνικών θεμάτων ασφαλείας
 • την ανταπόκριση σε θέματα υποστήριξης των επισκεπτών
 • την προστασία των δικαιωμάτων, της περιουσίας και της ασφάλειας, των επισκεπτών και του κοινού
 • την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλους φορείς για την προστασία από κακόβουλο λογισμικό

Διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να διαγράψουν τις προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με το ονοματεπώνυμό τους και τα αναγνωρίσιμα στοιχεία χρέωσης των λογαριασμών τους. Οι πληροφορίες που διαγράφονται παύουν να παραμένουν αποθηκευμένες στο διακομιστή της ιστοσελίδας, εξαιρουμένων των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των αρχείων καταγραφής σε περιπτώσεις κακόβουλης χρήσης της ιστοσελίδας.

Για την οριστική διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών ενός επισκέπτη είναι απαραίτητη η επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Σε περίπτωση τερματισμού του προσωπικού λογαριασμού ενός επισκέπτη, οποιαδήποτε συσχέτιση μεταξύ του λογαριασμού και των αποθηκευόμενων πληροφοριών παύει να είναι προσβάσιμη από τον επισκέπτη. Ωστόσο, κάθε δημόσια δραστηριότητα από το λογαριασμό του επισκέπτη, πριν τη στιγμή της διαγραφής, θα παραμείνει αποθηκευμένη στο διακομιστή της ιστοσελίδας και θα εξακολουθεί να είναι προσβάσιμη από το κοινό.

 

Τελευταία ενημέρωση : Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018